Освітні програми

Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)

_МАГІСТР_переглянути

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання) галузь знань 01 «Освіта» спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

+ БАКАЛАВР (СФН)_переглянути

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

 БАКАЛАВР_переглянути

Освітня програма здобувачів першого

рівня вищої освіти

(бакалавр)

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 227 «Фізична реабілітація»

Освітня програма_бакалавр_СФН

Освітня програма здобувачів першого

рівня вищої освіти

(бакалавр)

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 227 «Фізична реабілітація»

Освітня програма_бакалавр_СФН

Освітня програма здобувачів другого (магістерського)

рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 227 «Фізична реабілітація»

Освітня програма_магістр

Comments are closed