Освітні програми

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)

СО(бакалавр)

Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

СО(магістр)

Comments are closed