Освітні програми

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – 2021 рік

Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 01 «Освіта» спеціальність 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – 2023 рік

Хронологія змін ОП БАКАЛАВР

https://drive.google.com/drive/folders/1X_K1sJjh7iPIIy0fWTtStimlRjD3XZcX

Хронологія змін ОП МАГІСТР

https://drive.google.com/drive/folders/1H_0EYPU_ifGL7VmT8iBrQVd6Wj28Jdn6

Comments are closed