Студентські наукові гуртки

№п/п Назва гуртка Науковний керівник
1. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі ЗНЗ Палічук Ю.І.
2. Молодий науковець. Тенденції фізичної культури і спорту на різних історичних етапах Няйко М.В.
3. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність різних груп населення Мороз О.О.,

Слобожанінов П.А.

Comments are closed