Графік консультацій та тематика наукових робіт

Графік проведення консультацій викладачами кафедра фізичної культури та основ здоров’я
на ІІ семестр 2022 – 2023 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові День тижня Час проведення Місце проведення
  Мосейчук Юрій Юрійович Вівторок 15:00 – 16:00 Кафедра
  Байдюк Микола Юрійович Четвер 14:40 – 15:40 Кафедра
  Васкан Іван Георгійович Вівторок 15:00 – 16:00 Кафедра
  Вілігорський Олександр Миколайович
Четвер
15:00 – 16:00 Зал боротьби
  Галан Ярослав Петрович Вівторок 15:30 – 16:30 Метод. кабінет
  Гауряк Олена Дмитрівна П’ятниця 13:00 – 14:00 Кафедра
  Дарійчук Сергій Васильович Вівторок 14:00 – 15:00 Кафедра
  Єремія Яна Ігорівна Середа 14:30 – 15:30 Кафедра
  Киселиця Оксана Миколаївна Понеділок 14:30 – 15:30 Кафедра
  Штефюк Іван Кирилович Четвер 14:00 – 15:00 Кафедра
  Курнишев Юрій Альбертович Середа 14:30 – 15:30 Кафедра
  Медвідь Анжела Миколаївна Четвер 14:30 – 15:30 Кафедра
  Мужичок Вадим Олександрович Середа 13:00 – 14:00 Кафедра
  Мороз Олена Олександрівна Вівторок 15:00 – 16:00 Кафедра
  Прекурат Олег Томович Середа 15:00 – 16:00 Атлетичний зал
  Христич Тамара Миколаївна Четвер 15:00 – 16:00 Кафедра
  Ячнюк Максим Юрійович Четвер 15:30 – 16:30 Кафедра

Навчально-науковий проєкт студентів 5 курсу (505 група)
на 2022-2023 н.р.
еціальність «Середня освіта (фізична культура)»
денна форма навчання

  Прізвище ім’я по батькові студента   Теми дипломних робіт Наук. ступінь Вчене звання, або посада Прізвище ім’я по батькові керівника
  Головко Віталіна Олександрівна Особливості виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку засобами фізичної культури. д.пед.наук проф Мосейчук Ю.Ю.
  Молофій Іван Миколайович Методичні особливості застосування інноваційних засобів на уроках фізичної культури зі школярами молодшого шкільного віку д.пед.наук проф Мосейчук Ю.Ю.
  Рибак Артур Мирославович Особливості програмування фізичних навантажень в оздоровчих заняттях аеробної спрямованості  зі студентами з урахуванням їх типу тілобудови к.н.фіз.вих. доц Мороз О.О.
  Олексюк Віталій Ярославович Оцінка ефективності впливу рекреаційно-оздоровчих програм різної спрямованості на компонентний склад тіла жінок першого періоду зрілого віку к.н.фіз.вих. доц Мороз О.О.
  Кобилюк Христина Миколаївна Психологічна характеристика вчителя фізичної культури (суб’єктність та соціальна позиція педагога). к.пед.наук доц Киселиця О.М.
  Медецька Ольга Володимирівна Дослідження професійно-значимих якостей педагога з фізичної культури. к.пед.наук доц Киселиця О.М.
  Рурак Володимир Русланович Компетентнісний підхід до методики навчання руховим діям та розвитку фізичних якостей та здібностей осіб, які займаються адаптивною фізичною культурою к.пед.наук доц Васкан І.Г.
  Проскурняк Дмитро Іванович Ососбистісно-орієнтований підхід на уроках фізичної культури до учнів різних вікових груп к.пед.наук доц Васкан І.Г.
  Райлян Іван Васильович Теоретичні та методичні основи формування здорового способу життя учнівської молоді засобами фізичної культури   асис Байдюк М.Ю.
  Шевчук Павло Петрович Формування ціннісного ставлення до здоров’я у фізичному вихованні учнівської молоді   асис Байдюк М.Ю.
  Малиник Василь Юрійович Виправлення дефектів хребта та формування правильної постави на уроках гімнастики в ЗЗСО (вікова категорія школярів за вибором магістранта). к.пед.наук доц Гауряк О.Д.
  Іоніцой Станіслав Едуардович Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти к.пед.наук доц Курнишев Ю.А.
  Минзату Валерій Вячеславович Фізична підготовка юнаків призовного віку в системі фізичного виховання закладів вищої освіти к.пед.наук доц Курнишев Ю.А.
  Столярчук Олександр Валерійович Оцінка рухової активності дітей України та Польщі середнього шкільного віку в позашкільний час к.пед.наук асис Кошура А.В.
  Нікифоряк Георгій Костянтинович Координаційні здібності учнів старшого шкільного віку та їх розвиток засобами футболу к.пед.наук асис Кошура А.В.
  Ткач Роксолана Вікторівна Теоретичні основи розвитку координації дітей молодшого шкільного віку   ст. вик Прекурат О.Т.
  Максим`юк Олександр Олександрович Розвиток швидкісно-силових якостей учнів-старшокласників, які займаються боротьбою на етапі попередньої базової спортивної підготовки.   ст. вик Вілігорський О.М.
  Астахов Андрій Сергійович Ігровий метод як основний засіб навчання рухових дій та створення емоційного клімату і виховання стійкого інтересу до занять фізичною культурою у дітей молодшого шкільного віку.   асис Єремія Я.І.
  Звержинська Валерія Валеріївна Організаційно-методичні основи навчально-виховного процесу та сучасні методи навчання і виховання   асис Єремія Я.І.
  Гладюк Адам Вікторович Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти туристчно-краєзнавчого напряму к.н.фіз.вих. доц Ячнюк М.Ю.
  Продоус Микола Ярославович Критерії реалізації особистісно-орієнтованого фізичного виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу   вик Медвідь А.М.

Навчально-науковий проєкт студентів 5 курсу (515 група)
на 2022-2023 н.р.
спеціальність «Середня освіта (фізична культура)»
заочна форма навчання

  Прізвище ім’я по батькові студента   Теми дипломних робіт Наук. ступінь Вчене звання або посада Прізвище ім’я по батькові керівника
  Звержинська Марта Асанівна Методичні особливості формування здорового способу життя старшокласників на уроках фізичної культури. д.пед.наук проф Мосейчук Ю.Ю.
  Злий Іван Валентинович Особливості побудови аеробних програм засобами сайкл-тренінгу для жінок першого періоду зрілого віку к.н.фіз.вих. доц Мороз О.О.
  Пуріч Дмитро Іванович Корекція фізичного стану чоловіків 18-35 років засобами  рекреаційно-оздоровчих занять силової спрямованості к.н.фіз.вих. доц Мороз О.О.
  Соколовський Ігор Володимирович Соціально-професійна спрямованість особистості вчителя фізичної культури. к.пед.наук доц Киселиця О.М.
  Ойстрик Наталія Юріївна Гуманістична та пізнавальна спрямованість особистості вчителя фізичної культури. к.пед.наук доц Киселиця О.М.
  Сментенюк Вероніка Василівна Характеристика показників фізичного стану дітей 8–10 років при використанні чинної програми з фізичної культури   викл Медвідь А.М.
  Корня Святослав Петрович Фізичний стан учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою   викл Медвідь А.М.
  Роздзінський Дмитро Вікторович Принципи функціонування системи фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді   асис Байдюк М.Ю.
  Горбач Юлія Володимирівна Визначення впливу різних чинників на спеціально організовану оздоровчо-рекреаційну рухову активність учнів старшого шкільного віку к.пед.наук доц Васкан І.Г.
  Мазур Аліна Анатоліївна Методичні особливості застосування оздоровчих видів гімнастики в самостійних заняттях фізичними вправами школярів в умовах карантину (на прикладі учнів старшої школи). к.пед.наук доц Гауряк О.Д.
  Гнидка Іван Миколайович Організація та зміст оздоровчих занять студенток  з урахуванням показників їх фізичного стану к.пед.наук доц Курнишев Ю.А.
  Проданик Андрій Васильович Сучасні уявлення про формування інтересу до занять фізичною культурою та спортом у школярів к.пед.наук доц Курнишев Ю.А.
  Влашинець Оксана Юріївна Організаційно-методичні основи спортивної орієнтації лижників на середній дистанції групи початкової підготовки   ст. викл Вілігорський О.М.
  Москалюк Станіслав-Василь Сергійович Особливості розвитку спритності у школярок 13-14 років, які займаються в шкільній секції к.пед.наук асис Кошура А.В.
  Тоненький Петро Петрович Розвиток рухових здібностей школярів засобами волейболу   ст. викл Прекурат О.Т.
  Демко Яна Ярославівна Вікові особливості організації рухливої активності в учнів середньої школи   ст. викл Прекурат О.Т.
  Губка Анна Андріївна Вплив нетрадиційних засобів оздоровлення на уроках ФК на стан здоров’я підлітків   асис Єремія Я.І.
  Кавчак Ілля Іванович Організація процесу фізичного виховання старшокласників в закладах освіти різного типу к.н.фіз.вих. доц Ячнюк М.Ю.

Завідувач кафедри

фізичної культури та основ здоров’я, професор                                                                                       Юрій  МОСЕЙЧУК

Comments are closed