Історія

222

Кафедра створена у відповідності до наказу по університету № 112 від 01.09.2008 р.  До 1 серпня 2016 року  кафедра здоров”я людини, рекреації та фітнесу  проводила підготовку бакалаврів за напрямом 6.010203 “Здоров’я людини” та спеціалістів і магістрів спеціальністі 7.01020303, 8.01020303 ” Фітнес та рекреація”  З 1 серпня 2016 року перейменована на кафедру фізичної культури та основ здоров`я яка готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 014 Середня освіта. Фізична культура.

Підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 18 викладачів із них 3 доктори наук, професори ( Гончар І.Л., Христич Т. М., Доцюк Л.Г.), 8 кандидатів наук, доцентів (Мосейчук Ю.Ю., Мороз О.О., Киселиця О.М., Палічук Ю.І., Васильчук А.Г., Васкан І.Г., Кошура А.В., Курнишєв Ю.А.). Практичні заняття забезпечують:  Заслужені тренери України –  Прекурат О.Т.,  Вілігорський О.М., майстри спорту з гімнастики: (спортивної та художньої) – Гауряк О.Д., Мороз О.О.,  кандидати в майстри спорту з футболу – Мосейчук  Ю.Ю., Дарійчук С.В.,  кандидат в майстри спорту зі спортивного орієнтування – Слобожанінов  П.А.,

Завідувачач кафедри – кандидат наук фіз.вих. та спорту, доц. – Мосейчук Ю.Ю.

Класичні форми навчання – лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття доповнюються різноманітними формами індивідуальної роботи зі студентами, заняттями зі спортивно педагогічного вдосконалення.

Наукова робота кафедри зосереджена на дослідженні таких проблем: “Вплив медико-біологічних засобів відновлення на ріст спортивних результатів студентів груп підвищення спортивної майстерності”, “Використання сучасних методів дослідження та покращення фізичного розвитку студентської молоді”, “Взаємозв’язок психофізіологічного стану студентів від періоду навчання у ВНЗ”, “Профілактика спортивного травматизму у студентів засобами фізичного виховання” та ін. Викладачі кафедри активно займаються науково-методичною та спортивно-оздоровчою роботою зі студентами, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін.

Кафедра працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Постійно проводяться методичні семінари, на яких обговорюються розроблені викладачами навчальні та робочі програми, проспекти навчальних посібників, тексти лекційних курсів, плани семінарських та практичних занять та матеріали навчально-методичного забезпечення за вимогами ECST.

Кафедра підтримує тісне наукове співробітництво із кафедрами фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, та теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка.

Comments are closed