Тематика наукових робіт

Навчально-науковий проект студентів 5 курсу (505 група)

на 2020-2021 н.р.

денна форма навчання

спеціальність «Середня освіта (фізична культура)»

  Прізвище ім’я по батькові

студента

 

Теми дипломних робіт

Наук.

ступінь

Вчене звання, або посада Прізвище ім’я

по батькові

керівника

Рецензент
1.                Ковтюк Станіслав Вікторович Особливості впровадження фітнес-технологій в навчально-виховний процес з фізичної культури в ЗЗСО д.пед.наук професор Мосейчук Ю.Ю.  
2.                Палій Юрій Васильович Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури д.пед.наук професор Мосейчук Ю.Ю.  
3.                Бигар Павло Любомирович Сучасні методичні підходи подолання шкільного стресу засобами фізичної культури д.пед.наук професор Мосейчук Ю.Ю.  
4.                Гаврилюк Ольга Дмитрівна Формування мотивації старшокласників до рекреаційних занять в процесі позакласної роботи викладач Медвідь А.М.  
5.                Альохін Олександр Олександрович Застосування інноваційних форм оздоровчої фізичної культури у позаурочний час з дітьми різних вікових груп к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.  
6.                Бідолах Михайліна Михайлівна Обґрунтування особливостей розвитку моральних та фізичних якостей  в процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.  
7.                Коротій Вадим Олександрович Активізація навчальної діяльності учнів на уроках «Основ здоров’я» з використанням мультимедійних технологій. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.  
8.                Булезюк Руслана Миколаївна Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.  
9.                Казик Денис Миколайович Адаптація до тренувальних навантажень студентів-волейболістів протягом підготовчого періоду. ст. викладач Прекурат О.Т.  
10.             Гмиря Дмитро Валерійович Оцінка ефективності різних засобів відновлення школярів, які займаються футболом. асистент Байдюк М.Ю.  
11.             Скрипник Микола Георгійович Застосування рухливих ігор з метою відбору школярів, які займаються боротьбою на етапі початкової підготовки. ст. викладач Вілігорський О.М.  
12.             Лалак Андрій Володимирович Оцінка ефективності різних засобів відновлення у студентів, які займаються футболом. асистент Байдюк М.Ю.  
13.             Панькевич Тетяна Олегівна Основи здорового способу життєдіяльності дітей середнього шкільного віку к.пед.наук викладач Васкан І.Г.  
14.             Продан Максим Станіславович Роль і місце спортивних ігор у фізичному вихованні школярів к.пед.наук викладач Васкан І.Г.  
15.             Гудан Маріус Радушевич Особливості використання засобів ментального фітнесу на уроках  фізичної культури в СМГ к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.  
16.             Циганеску Руслан Марінович Особливості адаптивного фізичного виховання школярів-аутистів в умовах спеціалізованих навчальних закладів к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.  
17.             Присняк Костянтин Дмитрович Особливості розвитку фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання у процесі професійної діяльності к.пед.наук викладач Курнишев Ю.А.  
18.             Павшук Оксана Дмитрівна Ефективність навчання випереджаючого навчання в ЗЗСО (на прикладі волейболу) к.пед.наук викладач Курнишев Ю.А.  
19.             Нікифоряк Василь Костянтинович Оцінка рухової активності дітей середнього шкільного віку в позашкільний час к.пед.наук асистент Кошура А.В.  
20.             Дикунець Катерина Володимирівна Мотивація студентської молоді до оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності к.пед.наук асистент Кошура А.В.  
21.             Бейлик Іван Іванович Організація силової підготовки студентів в позанавчальний час на прикладі занять пауерліфтингом ст. викладач Прекурат О.Т.  
22.             Тимофійчук Андрій Васильович Використання сучасних методів педагогічного контролю на заняттях з фізичної культури у закладах загальної середньої освіти. асистент Єремія Я.І.  
23.             Романюк Григорій Михайлович Формування постави дітей початкової школи в процесі занять фізичною культурою. асистент Єремія Я.І.  
24.             Генкул Микола Юрійович Розвиток координаційних здібностей підлітків в процесі занять екстремальними видами рухової активності. к.н.фіз.вих. викладач Ячнюк М.Ю.  
25.             Гермаківська Катерина Святославівна Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні учнівської молоді. к.н.фіз.вих. викладач Ячнюк М.Ю.  

Завідувач кафедри

фізичної культури та основ здоров’я, професор                                                                                       Юрій  МОСЕЙЧУК

 

 

 

Навчально-науковий проект студентів 5 курсу (515 група)

 на 2020-2021 н.р.

заочна форма навчання

спеціальність  «Середня освіта (фізична культура)»

Прізвище ім’я по батькові

студента

 

Теми дипломних робіт

Наук.

ступінь

Вчене звання або посада Прізвище ім’я

по батькові

керівника

 

Рецензент

1. Шахрай Петро Васильович Особливості соматичного здоров’я учнів середнього шкільного віку. д.пед.наук професор Мосейчук Ю.Ю.
2. Сивачук Мар`яна Степанівна Фактори готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності д.пед.наук професор Мосейчук Ю.Ю.
3. Крицька Сніжана Іванівна Методика впровадження оздоровчо-рекреаційних видів аеробіки на  уроках фізичної культури з дітьми старшого шкільного віку к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
4. Турчина Сніжана Ігорівна Особливості застосування елементів степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат середнього та старшого шкільного віку. к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
5. Пронюк Іван-Олександр Георгійович Обґрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами інноваційно-оздоровчої рухової активності для дітей різних вікових груп к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
6. Дісар Іван Іванович Психолого-педагогічні особливості впровадження проблемних ситуацій під час вивчення курсу «Основи здоров’я» в початкових класах. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.
7. Паюк Микола Іванович Формування навичок конструктивного розв’язання конфліктів на уроках основ здоров’я. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.
8. Мамчак Мирослав Богданович Інтерактивні методи та особливості їх використання на уроках основ здоров’я. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.  
9. Годжа Тетяна Петрівна Тактична підготовка студентів-футболістів на основі використання методів моделювання. асистент Байдюк М.Ю.  
10. Горобець Олег Борисович Розвиток швидкісно-силових якостей учнів-старшокласників, які займаються боротьбою на етапі попередньої базової спортивної підготовки. ст. викладач Вілігорський О.М.  
11. Палікиржа Анна Костянтинівна Особливості процесу фізичного виховання школярів молодшого шкільного віку. ст. викладач Прекурат О.Т.  
12. Стравінскайте Дануте Петрівна Навчально-ігрове середовище як засіб розвитку фізичних здібностей школярів молодшого шкільного віку. к.пед.наук доцент Васкан І.Г.  
13. Галич Роман Олександрович Спрямованість змісту занять (уроків) адаптивного фізичного виховання школярів к.пед.наук доцент Васкан І.Г.  
14. Гнатчук Мар`яна Василівна Особливості застосування рухливих ігор в адаптивному фізичному вихованні школярів з особливими потребами (нозологія за вибором магістра) к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.  
15. Лупул Валентин Сергійович Особливості фізичного виховання гіперактивних дітей к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.  
16. Гаджа Сергій Вікторович Розвиток спритності у дівчат професійнро-технічних навчальних закладів засобами рухливих ігор. викладач Медвідь А.М.  
17. Ткач Владислав Олегович Педагогічні умови залучення старшокласників до цінностей фізичної культури к.пед.наук доцент Курнишев Ю.А.  
18. Шкрумеда Каріна Анатоліївна Фізкультурно-оздоровчі технології на уроках фізичної культури  дітей молодшого шкільного віку к.пед.наук доцент Курнишев Ю.А.  
19. Самаковська Христина Олександрівна Диференційований підхід на уроках фізичної культури в молодшій школі з урахуванням гендерних особливостей к.пед.наук асистент Кошура А.В.  
20. Загороднюк Олександр Семенович Вплив занять футболом на показники здоров’я та фізичної підготовленості  студентів к.пед.наук асистент Кошура А.В.  
21. Архилюк Андрій Вікторович Використання методів психологічної підготовки під час навчально-тренувальних занять футболістів асистент Байдюк М.Ю.  
22. Мироник Марина Володимирівна Оптимізація фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку на основі самостійних занять фізичними вправами асистент Єремія Я.І.  
23. Козлан Діана Дмитрівна Специфіка педагогічного супроводу вчителя фізичної культури фізично обдарованих дітей молодшого шкільного віку. асистент Єремія Я.І.  
24. Мойсик Світлана Русланівна Особливості побудови процесу фізичного виховання школярів 14-16 років в закладах освіти. к.н.фіз.вих. викладач Ячнюк М.Ю.  
25. Іванський Сергій Олегович Сучасні тенденції формування стану здоров’я в сфері фізичного виховання студентів к.н.фіз.вих. викладач Ячнюк М.Ю.  

Завідувач кафедри

фізичної культури та основ здоров’я, професор                                                                                       Юрій  МОСЕЙЧУК

Comments are closed