Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт студентів 5 курсу (505 група)

на 2019-2020 н.р. денна форма навчання спеціальність «Середня освіта (фізична культура)»

Прізвище ім’я по батькові

студента

Теми дипломних робіт Наук.

ступінь

Вчене звання, або посада Прізвище ім’я

по батькові

керівника

1. Гелич Наталія Іванівна Система формування професійної культури майбутніх вчителів фізичної культури д.пед.наук доцент Мосейчук Ю.Ю.
2. Сеник Вадим Петрович Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями віднесеними до спеціальних медичних групи к.пед.наук доцент Мужичок В.О.
3. Сас Марія Михайлівна Застосування фізкультурно-оздоровчих заходів для покращення фізичної культури учнів молодших класів к.пед.наук асистент Кошура А.В.
4. Цехмістер Денис Вадимович Особливості розвитку рухових якостей учнів середніх класів (дітей середнього шкільного віку) к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
5. Гливка Назарій Петрович Диференційований підхід до організації уроків з фізичної культури з учнями 10-12 років з урахуванням їх сома к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
6. Гаврилюк Юрій Феодосійович Методика підвищення рухової активності студентів ЗВО засобами кросфіту к.пед.наук доцент Мужичок В.О.
7. Богів Анастасія Сергіївна Шляхи застосування здоров’язберігаючих технологій в управлінні навчально-виховним процесом навчального закладу. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.
8. Мороз Роман Андрійович Обґрунтування розвитку витривалості школярів 7-10 років, які займаються футболом. к.пед.наук доцент Палічук Ю.І.
9. Яворський Михайло Михайлович Обґрунтування ефективності програми профілактики травматизму нижніх кінцівок в учнів-спринтерів. к.пед.наук доцент Палічук Ю.І.
10. Ротар Тетяна Юріївна Особливості формування мотивації до рухової діяльності учнів середнього шкільного віку к.пед.наук викладач Васкан І.Г.
11. Єремія Яна Ігорівна Методика організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчального дня в школі к.пед.наук викладач Васкан І.Г.
12. Татарин Святослав Васильович Використання засобів оздоровчого фітнесу для підвищення рухової активності школярів старшої школи. к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.
13. Будз Іван Іванович Взаємодія сім’ї і школи у формуванні здорового способу життя молодших школярів к.пед.наук доцент Зорій Я.Б.
14. Максимчук Радіслав Валентинович Застосування інноваційних технологій фізичної культури на уроках з учнями 5-8 класів к.пед.наук викладач Слобожанінов П.А.
15. Рачинська Ірина Романівна Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури к.пед.наук викладач Курнишев Ю.А.
16. Сеник Владислав Петрович Педагогічні умови використання міжпредметних зв’язків в процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури д.пед.наук професор Ганчар І.Л.
17. Савич Богдан Іванович Фізичне виховання школярів 12-15 років на основі використання засобів аеробіки к.н.фіз.вих. доцент Ячнюк М.Ю.
18. Тринта Максим Валерійович Особливості підготовки майбутніх вчителів фізичної культури засобами олімпійської освіти к.н.фіз.вих. доцент Галан Я.П.

Тематика магістерських робіт студентів 5 курсу (515 група)

на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання спеціальність «Середня освіта (фізична культура)»

Прізвище ім’я по батькові студента  

Теми дипломних робіт

Наук.

ступінь

Вчене звання або посада Прізвище ім’я

по батькові

керівника

1. Гарамета Олександр Іванович Особливості оптимізації рухових здібностей, як засобу підвищення рівня здоров’я школярів д.пед.наук доцент Мосейчук Ю.Ю.
2. Кочурка Сергій Олександрович Система формування організаційних здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури д.пед.наук доцент Мосейчук Ю.Ю.
3. Григоращук Микола Васильович Особливості впливу фізичної культури на духовний розвиток студентської молоді к.пед.наук доцент Мужичок В.О.
4. Дутчин Роман Миколайович Становлення соціальної зрілості та її компонентів в учнів старших класів у контексті діяльності вчителя фізичної культури. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.
5. Бигар Володимир Васильович Особливості застосування в навчальних закладах методу колового тренування к.пед.наук доцент Мужичок В.О.
6. Волощук Михайло Юрійович Ефективність впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей 8-9 років к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О.
7. Тимчук Роман Васильович Особливості регуляції рівня соматичного здоров’я підлітків засобами фізичної культури к.н.фіз.вих. доцент Мороз О.О
8. Безушко Ігор Петрович Ефективність застосування колового тренування для розвитку витривалості учнів старших класів д.пед.наук професор Ганчар І.Л.
9. Бигар Іван Михайлович Особливості прояву уваги як одного із важливих складових розумової працездатності майбутніх учителів фізичної культури. к.пед.наук доцент Киселиця О.М.
10. Атаманюк Марія-Анастасія Володимирівна Вплив стильової сфери особистості вчителя фізичної культури на взаємодію з учнями. к.пед.наук доцент Зорій Я.Б.
11. Кушицький Юрій Федорович Особливості формування професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури. к.біол.наук доцент Євстратов П.І.
12. Ульченко Денис Федорович Диференційований підхід до фізичного виховання молодших школярів на основі показників індексу маси тіла к.біол.наук доцент Євстратов П.І.
13. Войцеховський Артем Вікторович Підвищення результативності змагальної діяльності учнів – футболістів 14-15 років у навчально-тренувальному процесі. к.пед.наук доцент Палічук Ю.І.
14. Луцу Марина Сергіївна Вплив занять з «чердансу» на рівень фізичної підготовки школярок 6-8 років. к.пед.наук доцент Палічук Ю.І.
15. Данілова Крістіна Сергіївна Спеціальна фізична підготовка та розвиток фізичних якостей засобами волейболу учнів старшого шкільного віку к.пед.наук викладач Васкан І.Г.
16. Черновцан Ірина Вікторівна Методика організації фізичного виховання у дитячих таборах відпочинку к.пед.наук викладач Васкан І.Г.
17. Змошу Патрісія-Юліана Костянтинівна Ефективність формування рухової активності учнів середніх класів на основі варіативного модуля « Волейбол» к.пед.наук викладач Васкан І.Г.
18. Мазур Альона Леонідівна Виховання волі і характеру засобами фізичного виховання у педагогічній спадщині Г.Ващенка к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.
19. Біблюк Василь Васильович Особливості застосування засобів фізичного виховання для підвищення рівня здоров’я школярів з відхиленням  розумового розвитку в умовах спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу. к.пед.наук викладач Гауряк О.Д.
20. Маланич Вікторія Геннадіївна Виправлення дефектів та формування правильної постави на уроках гімнастики в ЗНЗ. к.пед.наук викладач Курнишев Ю.А.
21. Галак Олександр Миколайович Формування мотивації у майбутніх учителів фізичної культури до рухової активності к.пед.наук викладач Курнишев Ю.А.
22. Костащук Сюзанна Анатоліївна Залучення учнів старших класів до ведення здорового способу життя з використанням засобів фізичної культури к.пед.наук доцент Зорій Я.Б.
23. Попов Володимир Володимирович Формування готовності та розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор д.пед.наук професор Ганчар І.Л.
24. Александрюк Аліна Володимирівна Формування інтересу до занять фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку засобами футболу к.пед.наук асистент Кошура А.В.
25. Мойсюк Денис Володимирович Система формування мотивації до занять фізичною культурою дітей середнього шкільного віку к.пед.наук асистент Кошура А.В.
26. Мельничук Андрій Ярославович Педагогічні умови формування культури студентів в процесі фізичного виховання к.н.фіз.вих. доцент Ячнюк М.Ю.
27. Загарюк Крістіян Іванович Соціальні засади формування та розвитку адаптивної фізичної культури в Україні к.н.фіз.вих. доцент Ячнюк М.Ю.
28. Марецька Анастасія Євгеніївна Застосування пішого туризму та його роль в зміцненні здоров’я студентської молоді к.пед.наук викладач Слобожанінов П.А.
29. Піцул Зінаїда Валеріївна Педагогічні умови формування фізкультурно-оздоровчої компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладах к.пед.наук викладач Слобожанінов П.А.

Comments are closed