Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт студентів 5 курсу (505 група)

 на 2018-2019 н.р.

денна форма навчання

спеціальність  «Середня освіта (фізична культура)»

Прізвище ім’я по батькові

студента

 

Теми дипломних робіт

 

Прізвище ім’я

по батькові

керівника

1. Жупник Адріан Іванович Застосування інноваційних засобів на уроках фізичної культури зі школярами середнього шкільного віку Мосейчук Ю.Ю.
2. Чужак Анжела Василівна Розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор Мужичок В.О.
3. Гузак Петро Іванович Фізична культура, як чинник гармонійного розвитку особистості учнів середнього шкільного віку Мужичок В.О.
4. П`ятковський Самуїл Русланович Первинний педагогічний контроль та облік в процесі фізкультурно-оздоровчих занять старшокласників Мороз О.О.
5. Факас Анна Дмитрівна Вплив занять з прикладної фізичної підготовки на розвиток фізичних якостей учнів старшої школи Мороз О.О.
6. Джіоєва Тетяна Тамазівна Педагогічний конфлікт у професійній діяльності вчителя фізичної культури. Киселиця О.М.
7. Лабудяк Ірина Романівна Педагогічні умови адаптації молодого вчителя фізичної культури до навчального закладу. Киселиця О.М.
8. Котов Андрій Олександрович Корекційно-оздоровча робота з учнями початкової школи  майбутніми вчителями фізичної культури. Палічук Ю.І.
9. Андрієць Віталій Валерійович Технологія зміцнення здоров’я старшокласників в процесі самостійних занять фізичним вихованням. Палічук Ю.І.
10. Анжієвський Тарас Георгійович Позакласна спортивно-масова робота з учнями середньої школи, як елемент підвищення мотивації до рухової активності Васкан І.Г.
11. Гуменко Максим Сергійович Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в організації фізичної культури у школі Васкан І.Г.
12. Павлюк Михайло Васильович Порівняльний аналіз показників розумової працездатності школярів з різною руховою активністю. Гауряк О.Д.
13. Мицкан Сергій Сергійович Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами з вадами слуху. Гауряк О.Д.
14. Мороз Сергій Юрійович Розвиток  системи фізичного виховання в Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття Кошура А.В.
15. Кубишин Ганна Володимирівна Формування готовності майбутнього учителя фізичної культури до самореалізації професійної діяльності Курнишев Ю.А.
16. Димед Петро Васильович Професійний саморозвиток майбутнього учителя фізичної культури як педагогічна проблема Курнишев Ю.А.
17. Головачук Юрій Миколайович Формування здорового способу життя молодших школярів засобами фізичної культури  

Ганчар І.Л.

 

18. Палагнюк Ігор Тарасович Педагогічні аспекти проведення культурно-спортивних заходів в загальноосвітній школі  

Ганчар І.Л.

 

19. Суховія Ірина Ернестівна Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти у навчально-виховному процесі  загальноосвітньої школи  

Ганчар І.Л.

 

20. Дмитерко Орест Михайлович Методика проведення уроків фізичної культури з елементами футболу для учнів старших класів Васильчук А.Г.
21. Миронюк Іван Васильович Шляхи формування сучасної рекреаційної культури учнів старшої школи Ячнюк М.Ю.


Тематика магістерських робіт студентів 5 курсу (515 група)

 на 2018-2019 н.р.

заочна форма навчання

спеціальність  «Середня освіта (фізична культура)»

Прізвище ім’я по батькові

студента

 

Теми дипломних робіт

Прізвище ім’я

по батькові

керівника

1. Осипчук Марина Олександрівна Розвиток уваги засобами рухливих ігор учнів молодшого шкільного віку Мосейчук Ю.Ю.
2. Орлецький Андрій Васильович Формування інтересу до занять фізичною культурою в учнів молодшого шкільного віку. Мосейчук Ю.Ю.
3. Скрипчук Святослав Миколайович Особливості розвитку силових якостей школярів у процесі фізичної культури Мужичок В.О.
4. Палагнюк Тетяна Сергіївна Сучасні методи і підходи подолання шкільного стресу засобами фізичної культури Мужичок В.О.
5. Алазароає Юліан Васильович Особливості формування мотивації школярів до рухової активності засобами баскетболу Мужичок В.О.
6. Волкова Ірина Олександрівна Використання різних видів рухової активності на уроках фізичної культури дітей середнього шкільного віку Мороз О.О.
7. Федорюк Вадим Васильович Комплексна оптимізація рухової активності школярів 11-15 років сільських шкіл ІІ ступеня Мороз О.О
8. Зелений Вадим Анатолійович Ефективність впливу фітнес-занять на організм дітей дошкільного віку Мороз О.О.
9. Мороз Олександр Костянтинович Розвиток швидкісних здібностей школярів 13 – 14 років на уроках фізичної культури.  

Ганчар І.Л.

 

10. Вільчак Дорел Дмитрович Застосування здоров’язберігаючих та здоров’ятворчих технологій в дошкільних навчальних закладах. Киселиця О.М.
11. Свекла Роміна Миколаївна Феномен професійного вигорання та його прояви в діяльності вчителів фізичної культури. Киселиця О.М.
12. Кіцул Віталій Іванович Педагогічна майстерність учителя фізичної культури у професійній діяльності. Киселиця О.М.
13. Пислар Віталій Іванович Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти. Палічук Ю.І.
14. Фроляк Іван Михайлович Здоров’я орієнтоване освітнє середовище, як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з основ здоров’я Палічук Ю.І.
15. Долинчук Світлана Василівна Аксіологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів фізичної культури Палічук Ю.І.
16. Хамаза Анастасія Вадимівна Формування мотивації учнів молодшої школи до рухової активності на уроках фізичної культури Васкан І.Г.
17. Крижанівська Катерина Віталіївна Особливості розвитку рухової активності учнів середніх класів засобами фізичної культури Васкан І.Г.
18. Скіпор Аліна Георгіївна Теоретико-методологічні проблеми фізичного виховання школярів Васкан І.Г.
19. Пентелюк Валерій Сергійович Визначення рівня обізнаності ведення здорового способу життя учнів старшої школи. Гауряк О.Д.
20. Самашко Любов Петрівна Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики дітей дошкільного віку в умовах дошкільних навчальних закладах. Гауряк О.Д.
21. Лазоряк Олександр Сергійович Особливості впровадження новітніх видів оздоровчої фізичної культури  при проведенні занять у спеціальних медичних групах в умовах сучасної школи. Гауряк О.Д.
22. Божеску Адріан Георгійович Теоретико-методична підготовка старшокласників в процесі проведення уроків фізичної культури з елементами футболу. Кошура А.В.
23. Дондюк Сніжана Михайлівна Психолого-педагогічні основи організації сучасного уроку фізичної культури. Курнищев Ю.А.
24. Пинтилей Іван Георгійович Формування інтересу до занять учнів в загальноосвітніх школах  засобами фізичної культури Курнищев Ю.А.
25. Котик Ярослав Михайлович Динаміка рівня фізичного стану старшокласниць під час занять оздоровчим фітнесом  

Ганчар І.Л.

 

26. Гульпе Василь Васильович Методичні особливості організації секційної роботи з футболу у загально-освітніх навчальних закладах. Васильчук А.Г.
27. Будейчук Анастасія Іванівна Динаміка рівня фізичного стану старшокласників під час спортивно-рекреаційних занять Ячнюк М.Ю.

 

 

 

Comments are closed