Навчально-методична робота

Освітня програма

підготовки здобувачів другого (магістерського)

рівня вищої освіти

галузь знань 01 «Освіта»

спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)

+ МАГІСТР           – переглянути

Освітня програма

підготовки здобувачів першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти

(за скороченим терміном навчання)

галузь знань 01 «Освіта»

спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

+ БАКАЛАВР (СФН) – переглянути

Освітня програма

підготовки здобувачів першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти

галузь знань 01 «Освіта»

спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

+ БАКАЛАВР – переглянути

Програми

  1. Фітнес технології
  2. Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності 4сем.
  3. Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності 3 сем.
  4. Оздоровчий фітнес
  5. Навчальна програма оздоровчий фітнес

Comments are closed