Мужичок Вадим Олександрович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає :

  • Спортивні ігри (баскетбол)
  • Професійна майстерність викладача ФВ
  • Організація та проведення спортивно-масових заходів у ЗНЗ

Стажування:

«Alexandru Ioan Cuza» University of Iaşi Faculty of physical education and sport, Romania 25.10.2021- 03.12.2021 „Innovative research and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers” Certificate № 1 December 03,2021

 Додаткова інформація:

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність “Початкове військове навчання і фізичне виховання” (рік закінчення, 1991)

У 2011 захистив кандидатську дисертацію на тему:  “Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919-1939 рр.)” за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки.

  Почесні звання:

  • Відмінник освіти України

E-mail: v.myzhychok@chnu.edu.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iEt0B7UAAAAJ&hl=uk

http://www.researcherid.com/rid/D-1836-2016

Comments are closed