Кошура Андрій Вікторович

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: 

Розвиток фізичного виховання в освітній системі України на сучасному етапі

Курси, що читає:

  • Теорія та методика спортивних тренувань
  • Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)
  • Рухливі ігри з методикою викладання
  • Плавання з методикою викладання
  • Спортивно-педагогічне удосконалення

Стажування:

«Alexandru Ioan Cuza» University of Iaşi Faculty of physical education and sport, Romania 12.04.2021- 28.05.2021 „Innovative research and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers” Certificate № 9 May 28, 2021

Додаткова інформація:

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” (рік закінчення, 2009)

З 2016 р. працює на кафедрі.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток фізичного виховання в освітній системі Польщі  (кінця ХХ початку ХХІ ст.)” за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки.

E-mail: a.koshyra@chnu.edu.ua

Посилання на профілі викладача:

https://orcid.org/0000-0003-3062-2794

https://scholar.google.ru/citations?user=0dD3oEMAAAAJ&hl=ru

http://www.researcherid.com/rid/S-6194-2016

Comments are closed