Курнишєв Юрій Альбертович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

“Професійний саморозвиток майбутнього вчителя фізичної культури”

Курси, що читає:

  • Професійне і особисте становлення вчителя ФК
  • ТМФВ школярів
  • Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол)
  • Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання
  • Гігієна школярів

Стажування:

Захист дисертації «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх вчителів фізичної культури» «24» лютого 2017 р. у Інституті професійної технічної освіти Національної академії педагогічних наук.

Додаткова інформація:

Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, спеціальність “Фізичне виховання (рік закінчення, 1998)

З 1998-2008 р. працював завідувачем кафедри фізичного виховання в БДФА.

З 2008р. працює в ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

З 2016 року працює на кафедрі.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури” в Інституті професійно-технічної освіти НАПНУ за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти

У 2019 році отримав вчене звання доцент.

Нагороди:

  • почесна грамота Чернівецького міського управління освіти (2000 р.)
  • почесна грамота Чернівецького обласного управління освіти (29.09.2004 р.)
  • почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (30.09.2006 р.)

Почесні звання:

Відмінник освіти України (посвід. №60974 від 19.07.2002 р.)

E-mail: y.kurnyshev@chnu.edu.ua

Посилання на профілі викладача:

http://orcid.org/0000-0002-5468-7974

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204573111

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ghfs6tgAAAAJ&hl=uk

http://www.researcherid.com/rid/R-8670-2016

Comments are closed