Ячнюк Максим Юрійович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Рекреаційна діяльність школярів та студентів

Спортивне розряд: КМС (гандбол)

Курси, що читає:

  • Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)
  • Плавання з методикою викладання
  • Біомеханіка рухових дій
  • Маркетинг у фізичній культурі
  • Спортивно-педагогічне удосконалення
  • Методика проведення позаурочних форм занять з ФК
  • Технологія викладання фізичної культури

Стажування:

«Alexandru Ioan Cuza» University of Iaşi Faculty of physical education and sport, Romania 12.04.2021- 28.05.2021 „Innovative research and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers” Certificate № 10 May 28, 2021

Додаткова інформація:.

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, спеціальність “Менеджер організацій” (рік закінчення, 2003)

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” (рік закінчення, 2009)

В університеті працює з 2004 року.

На кафедрі працює з 2016 року.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Технологія впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді” за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

E-mail: m.yachnyk@chnu.edu.ua

Посилання на профілі викладача:

https://orcid.org/0000-0002-8747-6233

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203245962&eid=2-s2.0-85051023348

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_bhsYyUAAAAJ

http://www.researcherid.com/rid/D-4431-2016

Comments are closed