Васкан Іван Георгійович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

“Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності”

Курси, що читає:

  • Управління у сфері фізичної культури
  • Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол)
  • Сучасні методи діагностики здоров’я
  • Адаптивна фізична культура
  • Туризм та спортивне орієнтування з методикою викладання

Стажування:

«Alexandru Ioan Cuza» University of Iaşi Faculty of physical education and sport, Romania 17.05.2021- 30.06.2021 „Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers” Certificate № 13 June 30, 2021

Додаткова інформація:

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”  (рік закінчення – 2005)

З 2015 року працює на кафедрі.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток рухової активності підлітків в позаурочний час» за спеціальністю 13.00.02. –  Теорія та методика навчання (Фізична культура, основи здоров’я)

У 2019 році отримав вчене звання доцент

Спортивна спеціалізація – велейбол

Нагороди:

Почесна грамота обласного комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 08.11.2011 р.

E-mail: i.vaskan@chnu.edu.ua

Посилання на профілі викладача:

https://orcid.org/0000-0002-1725-3595

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194659129

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZbF-skoAAAAJ&hl=uk

http://www.researcherid.com/rid/D-6197-2016

Comments are closed