Киселиця Оксана Миколаївна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 Тематика наукових досліджень:

“Психолого-педагогічні основи підготовки фахівців спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура”.

Курси, що читає:

  • Загальна теорія здоров’я
  • Професійна педагогічна комунікація вчителя ФК
  • Професійна риторика вчителя ФК
  • Методка викладання предмета “Основи здоров’я”
  • Історія фізичної культури

Стажування:

Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка з 24.04-31.05.2017 р.  Довідка №76 від 02.06.2017 р.

Додаткова інформація:

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність “Українська мова та література” (рік закінчення, 1999)

Працює на кафедрі з 2012 року

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність І. Дощівника» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2018 році отримала вчене звання доцент

E-mail: o.kyselytsia@chnu.edu.ua

Посилання на профілі викладача:

https://orcid.org/0000-0001-8910-3820

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200178282

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Ms6E7gAAAAJ&hl =uk

http://www.researcherid.com/rid/D-4523-2016

Comments are closed