Мосейчук Юрій Юрійович

Посада: завідувач кафедри

Вчений ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання:

Відмінник освіти України. (2009 р.)

Заслужений працівник фізичної культури та спорту. (2020 р.)

Тематика наукових досліджень:

“Теоретико – методичні аспекти формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури”.

Курси, що читає:

  • Вступ до спеціальності
  • Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)
  • ТМФВ школярів
  • Організація та методика проведення спортивно-масових заходів в закладах загальної середньої освіти
  • Технологія викладання фізичної культури

Додаткова інформація:

Дата народження: 21.04.1971 р.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, біологічний факультет ( рік закінчення, 1995)

Кам’янець-Подільський педагогічний університет, спеціальність “Фізична культура” (рік закінчення, 2002);

На кафедрі працює з моменту створення (2008 р.) на посаді в.о. та  завідувача кафедри.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Корекція емоційно-поведінкових відхилень студентів засобами фізичного виховання» за спеціальністю 24.00.02 –  Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У 2010 році отримав вчене звання доцент.

Брав участь у роботах спеціалізованих вчених рад, як офіційний опонент, при захисті кандидатських дисертацій. Залучався до роботи в складі експертних комісій щодо ліцензування та акредитацій спеціальностей галузі «Фізична культура, спорт та здоров’я людини».

Упродовж 2016 – ­2018 р — член підкомісії спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)», щодо розробки стандартів вищої професійної освіти.

У 2018  році захистив докторську дисертацію  на тему: «Система формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

У 2019 році отримав вчене звання професор.

З 2020 р. — експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор та співавтор 3 посібників з грифом рекомендовано Міністерством освіти і науки України; 6 навчальних посібників з грифом рекомендовано Вченою радою університету; є автором та співавтором 3 монографій; 4 навчально-­методичних рекомендацій. Має понад 90 публікацій у міжнародних та вітчизняних журналах, фахових збірниках, в т.ч. 16 публікацій у журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus – 15 та Web of Science – 1.

Арбітр ФІФА з футболу(2008-2010 р).

Нагороди:

  • Почесна грамота Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ (2006 р.)
  • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.)
  • Почесна відзнака ФФУ ” ЗА ЗАСЛУГИ” (2011 р.)

E_mail: j.moseitchuk@chnu.edu.uа;  yr-mosey@ukr.net

Посилання на профілі викладача:

https://orcid.org/0000-0002-2457-6552

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57195973798

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o9GPsp4AAAAJ&hl=uk

http://www.researcherid.com/rid/D-1888-2016

https://publons.com/researcher/2299090//

Назад до списку

Comments are closed