Науково-дослідна робота

Кафедра фізичної культури та основ здоров’я

Тема кафедральної науково-дослідної роботи:

“Теоретико-методологічні, медико-біологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я людини”.

Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2024

Науковий керівник: канд. пед. наук Палічук Ю.І.

Кількість виконавців: 17 (3 доктора наук, 8 кандидатів наук, 4 здобувачі наукового ступеня, 2 Заслужених тренери України).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення основної медико-соціальної проблеми – розробці програм та методів покращення стану здоров’я учнівської та студентської молоді в процесі адаптації до фізичних, психо-емоційних чинників педагогічного процесу та соціального середовища.

Вперше комплексно, із застосуванням сучасних методик медико-біологічних, педагогічних та психологічних досліджень буде вивчений стан здоров’я людей різних вікових груп Буковини в процесі адаптації до навчально-педагогічного процесу. Зібраний матеріал в процесі математичного та статистичного аналізу дозволить оцінити стан здоров’я досліджуваних категорій населення, визначити несприятливі валеологічні чинники, які порушують пристосувально-компенсаторні процеси організму, та розробити соціальні заходи, медико-біологічні та педагогічні методики та рекомендації щодо покращення рівня здоров’я молоді Буковини.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Під етапи роботи Виконавці
1. «Виявити закономірності в  підготовці майбутніх учителів фізичної культури щодо формування культури здоровя». доц. Мосейчук Ю.Ю.
2. «Розробити та обґрунтувати методичні аспекти проведення фітнес-тренувань різної спрямованості, підбору оптимальних величин навантажень та їх регуляції, а також технологія побудови аеробної хореографії». доц. Мороз О.О.
3. «Встановлення нових методичних підходів до підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. доц. Киселиця О.М.
4. «Застосування здоров’язбережувальних технологій в підготовці фахівців з фізичної культури» доц. Палічук Ю.І.
5. «Розвиток рухової активності підлітків в позаурочній діяльності». викл. Васкан І.Г.
6. Вивчення педагогічного доробку Г.Ващенка у реалізації завдань фізичного виховання дітей та молоді”. викл. Гауряк О.Д.
7. Теоретичне обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення. ст. викл. Прекурат О.Т.
8. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із застосуванням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій” викл. Слобожанінов П.А.
9. “Вивчення педагогічного доробку українських вчених у реалізації завдань фізичного виховання молоді” викл. Дарічук С.В.
10. «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури» викл. Курнишев Ю.А.
11. Організаційно-педагогічні засади виховання молоді в студентських товариствах Буковини (1875 – 1939 р.р.) викл. Кожокар М.В.
12. «Розвиток фізичного виховання в освітній системі Польщі кінця XX – початку XXI століття» асис. Кошура А.В.

Comments are closed