Науково-дослідна робота

Тематика магістерських робіт на 2017 р


cmp3.10.3.1Lq4 0xff93bef7

Кафедра фізичної культури та основ здоров’я


Тема кафедральної науково-дослідної роботи:

“Теоретико-методологічні, медико-біологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я людини”.

Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2018

Науковий керівник: канд. пед. наук Палічук Ю.І.

Кількість виконавців: 17 (3 доктора наук, 8 кандидатів наук, 4 здобувачі наукового ступеня, 2 заслужених тренери України).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення основної медико-соціальної проблеми – розробці програм та методів покращення стану здоров’я учнівської та студентської молоді в процесі адаптації до фізичних, психо-емоційних чинників педагогічного процесу та соціального середовища.

Вперше комплексно, із застосуванням сучасних методик медико-біологічних, педагогічних та психологічних досліджень буде вивчений стан здоров’я людей різних вікових груп Буковини в процесі адаптації до навчально-педагогічного процесу. Зібраний матеріал в процесі математичного та статистичного аналізу дозволить оцінити стан здоров’я досліджуваних категорій населення, визначити несприятливі валеологічні чинники, які порушують пристосувально-компенсаторні процеси організму, та розробити соціальні заходи, медико-біологічні та педагогічні методики та рекомендації щодо покращення рівня здоров’я молоді Буковини.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Мосейчук Ю.Ю., канд. наук з фіз.виховання і спорту, доцент«Виявити закономірності підготовки футбольних арбітрів до професійної діяльності до міжнародних та національних змагань».

Доцюк Л.Г., д-р мед. наук, доцент – «Вивчення показників фізичного розвитку та стану здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом з урахуванням конституційних, вікових та гендерних особливостей».

Мороз О.О., канд. наук з фіз.виховання і спорту, доцент – «Розробити та обґрунтувати методичні аспекти проведення фітнес-тренувань різної спрямованості, підбору оптимальних величин навантажень та їх регуляції, а також технологія побудови аеробної хореографії».

Гусак В.В., канд. мед. наук, доцент – «Розробка теоретичних та практичних рекомендацій по медико-біологічній підготовці фахівців у галузі рекреації та фітнесу».

Киселиця О.М., канд. пед. наук – «Встановлення нових методичних підходів до підготовки фахівців».

Палічук Ю.І., канд. пед. наук – «Застосування здоров’язбережувальних технологій в підготовці фахівців з фізичної культури».

Бигар Л.І., канд. пед. наук «Становлення і розвиток лікувальної фізичної культури у фізичному вихованні студентів ВНЗ».

Васкан І.Г., канд. пед. наук – «Розвиток рухової активності підлітків в позаурочній діяльності».

Логуш Л.Г., канд. пед. наук – «Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу».

Гауряк О.Д., викладач – ” Вивчення педагогічного доробку Г.Ващенка у реалізації завдань фізичного виховання дітей та молоді”. Працює над кандидатською дисертацією.

Прекурат О.Т., ст. викладач – “Теоретичне обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення.

Слобожанінов П.А., викладач – “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фітнесу та рекреації із застосуванням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій”. Працює над кандидатською дисертацією.

Дарійчук С.В., Бражанюк А.О., викладачі – “Вивчення педагогічного доробку українських вчених у реалізації завдань фізичного виховання молоді”.

Кошура А.В., асистент «Розвиток фізичного виховання в освітній системі Польщі кінця XX – початку XXI століття».

У рамках міжнародної співпраці кафедра підтримує взаємостосунки з факультетом фізичного виховання та спорту Сучавського університету (Румунія) та Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).

Кафедра підтримує тісне наукове співробітництво із кафедрами фізич­ної реабілітації Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, та теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка   та з Національним університетом фізичного виховання і спорту України (м. Київ). з Буковинським державним медичним університетом,  школами, гімназіями та фітнес-центрами міста Чернівці, з провідними фітнес-центрами: “Еліт”, “Титан”, “Денс Авеню”, “Ритм”, з якими укладені угоди про проходження практики студентами 2-5 курсів.

Доцент кафедри Мороз О.О. прийняла участь у роботі журі на  II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фітнесу та рекреації.

За активної участі кафедри підготовлені та проведені науково-практичні конференції: “Природничі читання. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві” (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці), “Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві” (24-25 квітня 2015 року, Чернівці). На конференціях  обговорювалося широке коло актуальних питань природничих наук, які тісно переплітаються з проблемами сучасної медицини, а також значення та актуальність підготовки фахівців з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини для вирішення медико-соціальних проблем сучасного суспільства.

На кафедрі працюють два студентські наукові гуртки:

«Сучасні аспекти використання фізичної реабілітації у підвищенні рухової активності» – керівник Доцюк Л.Г.;

«Здоров’язбереження студентської молоді» – керівник Палічук Ю.І.

Бигар Л.І. являється керівником навчальної науково-дослідної лабораторії «Здоров’я людини», яка діє при кафедрі. На базі науково-дослідної лабораторії «Здоров’я людини» проводяться лабораторні заняття з використанням: велоергометра, бігової доріжки, комп’ютерного кардіографічного комплексу «кардіолаб» для визначення фізичної працездатності спортсменів різних видів спорту.

Студенти кафедри беруть активну участь в олімпіадах. У 2014 р. студент 5 курсу Хапко Дмитро став призером у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з фітнесу та рекреації. А також даний студент посів 2 місце у конкурсі «Студент-студентка року». У 2016 році студентка 3 курсу Факас Анна стала призером у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з фітнесу та рекреації та посіла 2 місце.

Comments are closed