Навчально-методичні праці


                     Монографії, підручники, посібники

 1. Мосейчук Ю.Ю., О.М. Киселиця. Науково-дослідна робота студентів-майбутніх учителів фізичної культури: навч.-метод. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 84 с.
 2. Мединський С. В., Юрій Е. Ю., Слобожанінов П. А. Конспективний курс з ринкових відносин в сфері фізичної культури та спорту: навчально-методичний посібник. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. 144 с.
 3. Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк М.Ю. Легка атлетика: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018. 164 с.
 4.  Ячнюк М.Ю., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк І.О. Теорія і методика фізичної культури: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2017. 312 с.
 5. Мосейчук  Ю. Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті/ – переглянути

Статті у виданнях віднесених до міжнародних

наукометричних баз 

 1. Danylevych M., Ivanova G., Slobozhaninov P. Modern look at training of prospective specialists in physical education and  sport to recreational and health-related activities // Педагогічні науки: теорії, історії, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ  імені А. С. Макаренка, 2017. № 2 (66). С. 50–58.
 2. Oleksandr Zhyrnov. Modelling the kinematic structure of movements of qualified canoeist / Oleksandr Zhyrnov, Iryna Bohuslavska, Viktoriia, Hruzevych, Yaroslav Galan, Yuriy Moseychuk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport, 2017. – Т.3.– С.1999 – 2006 , DOI:10.7752/jpes.2017.03199(SNIP) : 0.904. (SJR) : 0.429. (Scopus) http://efsupit.ro/images/stories/30sept/Art%20199.pdf
 3. Jurii Moseychuk Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors / Jurii Moseychuk2 Oleksandr Dudnyk1 , Olena Yarmak1 , Lidiia Dotsyuk2 , Galyna Mykhaylyshyn3 , Yaroslav Zoriy2 // Journal of Physical Education and Sport, 2017 – Т. 17 (4). –  С. 2089 – 2096, DOI:10.7752/jpes.2017.s4212 1.    (SNIP) : 0.904. (SJR) : 0.429. (Scopus) http://efsupit.ro/images/stories/30sept/Art%20212.pdf
 4. Yaroslav Galan1 The analysis of physical fitness of 13-14 years in the process of physical education / YAROSLAV GALAN1 , IHOR NAKONECHNYI2 , YURII MOSEICHUK3 , IVAN VASKAN4 , YURII PALIICHUK5 , OLENA YARMAK6// Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 Supplement issue 5, Art 237, pp. 2244 – 2249, 2017,  online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 JPES (Scopus) http://www.efsupit.ro/images/stories/5November2017/Art%20237.pdf
 5. Anna Hakman Training methodology and didactic bases of technical movements of 9-11-year-old volleyball players / Anna Hakman, IGOR NAKONECHNYI2, YURIU MOSEICHUK3, TATIANA LIASOTA4, YURII PALIICHUK5, IVAN VASKAN6 / Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(4), December 30, Art 302, pp. 2638 – 2642, 2017  online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 JPES (Scopus)  http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20302.pdf
 6. OLENA ANDRIEIEVA Peculiarities of physical activity regimen of 11-14-year-old children during curricular and extracurricular hours / OLENA ANDRIEIEVA1 , ANNA HAKMAN2 , LARISA BALATSKA2 , YURIY MOSEYCHUK 2 , IVAN VASKAN2 , OLENA KLJUS3 / Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(4) December 30, Art 269, 2017. pp.2422 – 2427, online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20269.pdf
 7. NATALIIA GAVRYLOVA1 Effectiveness of the application of the endogenous-hypoxic breathing technique in the physical training of 13-16-year-old cyclists / NATALIIA GAVRYLOVA1 , VIKTORIIA BOHUSLAVSKA1,2, MARYAN PITYN2 , YURIY MOSEICHUK3 , OKSANA KYSELYTSIA3 // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 17(4) December 30, Art 291, 2017. – pp. 2568 – 2575, online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20291.pdf
 8. GENNADII IEDYNAK Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases / GENNADII IEDYNAK1 , LESIA GALAMANDJUK2 , OKSANA KYSELYTSIA3 , LARISA BALATSKA3 , IHOR NAKONECHNYI3 , VALERIІ MAZUR1 // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(4) December 30, Art 275, pp. 2462 – 2466, 2017 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20275.pdf
 9. SVITLANA SALNYKOVA Combined application 1of aquafitness and the endogenous-hypoxic breathing technique for the improvement of physical condition of 30-49-year-old women / SVITLANA SALNYKOVA1 , IRYNA HRUZEVYCH2 , VIKTORIIA BOHUSLAVSKA2,3, IHOR NAKONECHNYI4 , OKSANA KYSELYTSIA4 , MARYAN PITYN3 // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(4) December 30, Art 288, pp. 2544 – 2552, 2017 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20288.pdf
 10. VIKTORIIA ОNYSHCHUK Substantiation of the integrated physical rehabilitation program for the higher educational establishment students suffering from bronchial asthma / VIKTORIIA ОNYSHCHUK1 , VIKTORIIA BOHUSLAVSKA1,2, MARYAN PITYN2 , OKSANA KYSELYTSIA3 , LIDIIA DOTSIUK3 // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(4) December 30, Art 290, pp. 2561 – 2567, 2017 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051, http://www.efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20290.pdf

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Мосейчук Юрій.  Взаємозв’язок рівня рухової активності та показників маси та складу тіла жінок першого періоду зрілого віку /  Ю. Мосейчук , О. Мороз // Науково-теоретичний журнал  Національного університету фізичного виховання і спорту України .Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Київ; “Олімпійська література”, 2014. – №2. –   с.75-78. – переглянути
 2. Палічук Ю.І. Методика  реалізації  технології  і  педагогічних умов  здоров’язбереження  економіста./ Ю.І. Палічук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1 (25). – С. 29–32. – переглянути
 3. Мосейчук Ю.  Самостійні заняття як засіб покращення стану здоров’я студентської молоді / Ю. Мосейчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 3(19). – С. 230-232. – переглянути 
 4. Курнишев Ю.А. Експерементальна перевірка педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури / Ю.А.Курнишев// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 140. Серія: Педагогічні науки. – 2017 р. – переглянути
 5. Слобожанінов П. А. Застосування комп’ютерних технологій, як фактору підвищення знань на теоретичних заняттях з фітнесу // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт : зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. Випуск 15. С. 373–377.
 6. Слобожанінов П. А. Термінологія формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Випуск LXXXXV (95). С. 67–73.
 7. Слобожанінов П. А. Структура професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації, яка формується із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий часопис Національного педагогічного ун.-ті ім. М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт»: зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Випуск 3 К (84)17. С. 448–451.
 8. Slobozhaninov P. A., Sushchenko L. The structure of professional competence of the future experts in fitness and recreation, which is formed with the use of information and communication technologies // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Випуск 5 К (86)17. С. 308–311.
 9. Мосейчук  Ю.Ю. Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу. / Ю. Мосейчук,  А. Васильчук // Фізичне виховання, спорт і культура  здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 2(30). – С. 126-130. (Index Copernicus) – переглянути
 10. Кожокар М.В. Організаційні аспекти виховної діяльності Української академічної корпорації Чернівецького університету «Запороже» у міжвоєнний період [Електронний ресурс] /М.В. Кожокар. 2016. № 1. 14-переглянути
 11. Кожокар М.В. Діяльність академічного товариства «Жунімія»: напрями, форми і методи / М.В. Кожокар // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін..]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9. – С. 210-217.-переглянути
 12. П.А. Слобожанінов. Проблеми розвитку фізичного виховання в Україні / В. В. Гусак, П. А. Слобожанінов, А. А. Слобожанінов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2016. – Вип. 8. – С. 117–122.- переглянути 
 13. Курнишев Ю.А. Проблема професійного саморозвитку вчителя фізичної культури у педагогічній культурі і практиці /Ю.А.Курнишев// Науковий журнал «ScienceRise» Педагогічна освіта №1/5(18)2016. Харків, 2016. – С.32-36.- переглянути
 14. Курнишев Ю.А. Організаційний аспект мотивації саморозвитку майбутнього сучасного вчителя фізичної культури [Електронний ресурс] /Ю.А. Курнишев. 2016. № 1. 13 c.- переглянути
 15. Гусак В.В.  Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів / В.В. Гусак  // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 8. – С. 122- 127. (Index Copernicus)- переглянути
 16. Вплив ацеклофенаку на рівень про- та протизапальних цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок / Зуб Л.О., Роборчук С.В., Л.Г.Доцюк // Український журнал нефрології та діалізу – 2015. – №3 (47). – С. 17-21. – переглянути
 17. Ю. Ю. Мосейчук.  Особливості адаптації студентів ВНЗ до навчання /  Ю. Ю. Мосейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2015 – Випуск 8 – С. 236–239. – переглянути
 18. Мосейчук  Ю.Ю. Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу. / Ю. Мосейчук,  А. Васильчук // Фізичне виховання, спорт і культура  здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 2(30). – С. 126-130. –переглянути
 19. Л.Г. Доцюк. Центральні та інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок / Л.Г. Доцюк // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3 (45). – С. 162–168. – переглянути
 20. Доцюк Л.Г. Патофізіологічні механізми участі дофаміну в порушенні функції нирок при експериментальному нефриті / Вісник морфології. – 2014. – №2, Т.20. – С. 328-330. – переглянути
 21. Міжнародні стандарти медичної освіти / Л. Г. Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 100-103. – переглянути 
 22. Палічук Ю.І. Модель здоров’язбережування в навчально-виховному процесі вищої економічної школи. / Ю.І. Палічук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. / гол. ред. – А. А. Сбруєва] – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка ,  2014. – №6(40). – С. 230 – 236. – переглянути
 23. Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії / Л. Логуш // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3-4. – С. 90-96.- переглянути
 24. Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні / Л. Г. Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 117-123. – переглянути
 25. Палічук Ю.І. Гуманізація навчально-виховного процесу вищої економічної школи засобами здоров’язбереження. / Ю.І. Палічук //   Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – 2013 –  № 5-6. – С.111 – 116. – переглянути
 26. Слобожанінов П.А. Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання в Україні – переглянути
 27. Слобожанінов П.А.  Проблеми розвитку фізичного виховання в Україні – переглянути
 28. Гусак В.В. Аутогенне тренування як метод психологічного відновлення юних спортсменів у перед змагальний період / В.В. Гусак, Я.П. Галан // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук. – теорем. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – 2012. – №5 (1). С. 151–154 с. – переглянути
 29. Мороз О. Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку / О. Мороз // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 179-183. – переглянут
 30. Мороз О. Корекція компонентного складу тіла жінок першого періоду зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу / О. Мороз // Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 7. – С. 87-91. – переглянути
 31. Доцюк Л. Г. Динаміка гломеруло-тубулярного балансу в підтриманні ниркового циркадіанного ритму / Л. Г. Доцюк, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11. – № 1 (39). – С. 55-57. – переглянути
 32. Гауряк О.Д. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики / О. Д. Гауряк // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – C. 183-187. – переглянути

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Слобожанінов П. А. Теоретико-методологічні аспекти використання сучасних комп’ютерних програм у сфері оздоровчого фітнесу // The scientific heritage. 2016. № 7 (7). С. 52–54.
 2. Slobozhaninov P. Sushchenko L., Putrov S. Features of the formation of professional competence of the future experts in fitness and recreation in higher education institutions // The scientific heritage. 2017. № 9 (9). С. 68–75.
 3. Elena Moroz. The efficiency of the fitball aerobics for the health of hight school age girls of special medical group / Elena Moroz, Yurii Moseichuk, Vadym Muzhychok // Trends and perspectives in physical culture and sports: The VIth Edition international scientific conference (Suceava, 26th-27th of May 2016). – Suceava : University “Ştefan cel Mare”, 2016. – P. 216-219. – переглянути
 4. Palicuk Ju.I.    WPROWADZENIE BADANIA ORAZ MONITORYNGU POZIOMU PSYCHICZNEGO STANU STUDENTÓW ZBIÓR  RAPORTÓW  NAUKOWYCH.  Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria . – Łódź , 29.04.2015 – 30.04.2015, Część 1переглянути

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Благій О., Ячнюк М. Вплив рекреаційно-оздоровчих занять активним туризмом на показники психоемоційного стану та розумової працездатності студентів. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Львів : ЛДУФК, 2016. С. 332-335.
 2. Слобожанінов П. А. Використання сучасних комп’ютерних програм у сфері озд Слобожанінов П. А. Використання сучасних комп’ютерних програм у сфері оздоровчого фітнесу // Актуальні проблеми впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 15-16 травня 2014 р.). Чернівці: Технодрук, 2014. С.41–47.
 3. Слобожанінов П.А. Про змістову основу професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації, яка формується із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.) / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. К. : НАУ, 2017.
  С. 116–117.
 4. Слобожанінов П. А., Сущенко Л. П. Сучасний погляд на формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-7 квітня 2017 р.). Харків: ХНУ імені
  В.Н. Каразіна, 2017. С. 261–264.
 5. Слобожанінов П. А. Про формування готовності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації до здоров’язбережувальної діяльності // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. Чернігів, 2017. Т. 2. C. 253–257.
 6. Slobozhaninov P. Formation of professional competence of the future experts in fitness and recreation in the conditions of information of higher sports education // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 616–617.
 7. Слобожанінов П. А. Реалізація особистісно-діяльнісного підходу у формуванні професійної комптенетності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Черкаси, 25-26 травня 2017 р.) / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2017. С. 20–24.

Comments are closed